Angela of Wesołki*PL

Urodzona 7.11.2020

Kotka BSH a (niebieska)

Blood Type : A
Long Hair N/M4 - niesie gen długiego włosa (Langford 16.09.2021)
FIV i FeLV - wynik negatywny
PKD - normal (Langford 16.09.2021)

Angela....

Montegri*PL :: Magdalena i Zbigniew Garncarek :: Warszawa :: tel.: +48 600 522 008 :: e-mail: bri@montegri.pl